วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

อุทยานแห่งชาติชอลังซาน

อุทยานแห่งชาติชอลังซาน หรือสวิทเซอร์แลนด์แห่นเกาหลีนั่นเอง มีซึ่งธรรมชาติอันสวยงานทุกฤดูกาล ซึ่งเต็มไปด้วยขุนเขา ป่าไม้และสายน้ำ
เมือ่ท่านได้เข้าไปในอุทยานท่านก็จัได้พบกับบรรยากาศ ที่เหมือนกับเทพนิยาย และก็จะไพบกับอนุสาวรีย์หมีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน
แห่งนี้ พร้อมชื่นชนกับความงามของภูเขาสี่ฤดู ตั่งอยู่ใจกลางแทแบค
ซึ่งทอดยาวไปถึงเขา คึมคัม ของประเทศเกาหลีเหนือเป็นความสวยงามของธรรมชาตที่สวยงามและหาดูได้อยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น